Kongre Konuları

II. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ

Göç Yönetimi ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Başarılı Yönetsel Modeller

06-07-08 Aralık 2018/DÜZCE


Kongrede tartışılması beklenen bazı konular aşağıda yer almaktadır:

 • Göç Teorisi,
 • Göç Hukuku ve Politikaları,
 • Göçmen ve mültecilerin topluma entegrasyonu,
 • Göç Yönetiminde Kamu Yönetiminin Rolü
 • Göç Yönetimi ve Sivil Toplum
 • Yurt içi ve dışında başarılı göç yönetimi modelleri
 • Göç yönetiminde yeni eğilimler İnsan hareketliliğinin dinamik ve modelleri,
 • Göç ve mültecilik konusunda hukuki çerçeve,
 • Göçün ve mültecilerin işgücü piyasalarındaki sonuçları,
 • Eğitim ve Beşeri Sermaye,
 • Beyin göçü,
 • Kültür Göçü
 • Emekli ve Yaşlı Göçü
 • Kısa vadeli göçler,
 • Göçmenlerin sağlık durumu,
 • Ulusal ve Uluslararası Göç Bağlantı Noktaları,
 • Göçmen Tecrübeleri,
 • Hareket halindeki Azınlıklar,
 • Edebiyatta göç ve göçmenler,
 • Diasporalar,
 • Sınır bölgeleri,
 • Göçmen Havaleleri ve Kayıt dışılık,
 • Kadın ve göç,
 • Göçmenlerin siyasal katılımı ve çatışmalar,
 • Göçe ve Göçmenlere Yönelik Tutum ve Politikalar.
 • Giden Yolcular, Gelen Yolcular ve Transit Yolculukta Göçmenler
 • Göç ve Göçmen Çocukların Durumu
 • Göçmen Kaçakçılığı ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele
 • Göç ve dini hayat
 • Göç ve Etik
 • Çok-kültürlülük ve Kozmopolitanizm
 • Göç İdaresi
 • Göç tarihi
 • Uluslararası İlişkilerde Göç Meselesi,
 • Göçün Ekonomik Etkileri
 • Göçmen Tüketiciler ve Tüketim
 • Sosyal, Kültürel ve Siyasal Göçmen Ağları
 • Göçmen Kurumları
 • Zorunlu Göç
 • Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı, Göç ve Eşitsizlikler
 • Göç Karşıtı Politikalar,
 • Türkiye’nin Göç Tecrübesi ve Göçmenlere Sağladığı İmkânlar,

ve ilgili diğer konular